سير پيشرفت بيماری در آموزش و پرورش (۱)

هيچ کدام از ارگانهای دولتی ايران ــ و البته ديگر کشورهای جهان‌ــ بی نقص نيستند. ولی آموزش و پرورش کشورمان از جمله سازمانهايی است که عيب و نقص خود را سالهاست که با وجود تغيير روش و تعويض وزرا با خود به همراه می برد.

متاسفانه هيچ يک از روشهای جديد نتوانست ستون فرسوده آموزش و پرورش را اندکی مستحکم کند و در حال حاضر آموزش و پرورش ايران در مرحله بدی به سر می برد. به طوری که گسترش تعداد زيادی جيره خوار عرب موجب گسترش شديد واژه های عربی در کتابهای درسی پايه های مختلف شده است. در زير به گوشه ای از ترويج فرهنگ عربی در کتابهای درسی اشاره می کنم:

  • زبان عربی را ياد بگيريد، زيرا که اين زبان، زبان خداوند است که به وسيله آن با بندگان خود صحبت می کند.  «امام صادق»  ( پشت جلد کتاب عربی سال سوم دبيرستان. رشته ادبيات و علوم انسانی )
  • زبان دين و فرهنگ و ادب ما با «زبان عربی» آميخته شده است. از اين رو آموختن اين زبان بر يکايک شهروندان اين مرز و بوم امری ضروری است. ما ايرانيان در طول تاريخ پس از اسلام هيچ گاه اين زبان را به عنوان زبان بيگانه تلقی نکرده ايم و هميشه و همه جا ارتقا و تعالی اين زبان و يادگيری آن را بر خود لازم شمرده ايم. ( پشت جلد کتاب عربی سال سوم دبيرستان. رشته ادبيات و علوم انسانی )
  • « برای توضيحات بيشتر به لغت نامه مراجعه کنيد.» ، « لغتهای مختلف از طريق بيان، ادا می شوند. » ، « وجود اصوات، به لغت ها جلوه می دهد. »  ( کتاب ادبيات رشته ادبيات و علوم انسانی و رشته های ديگر نظری که در آنها از اين جمله ها استفاده زيادی شده است.)
  • « يکی ديگر از طرق ناحيه بندی اين است که...» ، « زبان عربی در جهان اهميت ويژه ای دارد ــدر بخش زبان شناسی و نواحی انسانی. ــ » ، « با نوشتن کلمات صحيح و غلط به سوالات زير پاسخ دهيد. » ، « ارتفاع اين قله ها...» ( کتاب جغرافيا. رشته های نظری)
  • نگوييد لغت عربی از ما نيست. لغت عربی از ماست. لغت عربی، لغت اسلام است و اسلام از همه ماست. « روح ﷲ خمینی »

کتاب منطق رشته ادبيات و علوم انسانی در تعريف نوع، می نويسد:

  • نوع: کلی ذاتی که بر افراد متفق الحقيقه صدق ميکند و در جواب ما هو می آيد.

در همين کتاب و در جای ديگری آمده:

  • متفق الحقيقه درست به معنای متفق الماحيه است.

و در بخشی ديگر می خوانيم:

  • در ميان موجودات جهان هم وحدت وجود دارد هم کثرت.

 

  • کشور عربستان مهد فرهنگ و تمدن باستان است.  « کتاب بينش اسلامی. سال دوم رشته های نظری »

 

اينها تنها گوشه ای از فعاليتهای اين سازمان، عليه ترويج فرهنگ اصيل ايرانی و جلوگيری از به کار گيری درست زبان ايرانی است که در بخش بعدی، به طور گسترده تری به آن اشاره می کنم.

/ 6 نظر / 21 بازدید
MASoft

سلام. من خودم يکی از افراديم که از عربی خيلی بدم مياد چون حتی ما بعد از اين همه عربی خوندن نمی تونيم با يک نفر قشنگ عربی صحبت کنيم. در ضمن اصلا دليلی برای ياد گرفتن عربی نيست‌ (به نظر من) ولی فعلا مشکلات خيلی بزرگتری توی آموزش و پرورش وجود داره. مثلا کار تحقيقاتی کاملا تعطيل !!!

AJ McLean

Mary jan salam MerCCCC ke behem sar zadi...! weblog ghashangi dari...jaleb va mofid matlabe akharo toonestam bekhoonam baghiasham sare forsat ta shab mikhoonam! khoshhal misham bazam behem sar bezani!

علی

درود! من هم از بکارگيری بسياری از کلمات عربی که جايگزينهای زيبا و رايج فارسی(پارسی!)دارند(فارسی رایج را نمیدانم!) بيزارم اما خوب چه بايد کرد که اين زبان ۱۴۰۰ سال است که داخل(فارسی داخل را نمیدانم!) فرهنگ ما شده و ديگر تلاش برای رهايی از آن آب در هاونگ کوبيدن است! افسوس که بسیاری از واژگان عربی جایگزینهای رایجی(!) ندارند. برای نمنونه: عبور و مرور وسایل نقلیه ممنوع. این جمله را گرچه میتوان عاری از کلمات عربی بکار برد اما نه به آسانی(رفت و آمد خودروهای سواری...؟) (فارسی ممنوع به فکرم نرسید) البته شاید اگر از دیدگاه بدون تعصب(فارسی آن؟) به این ماجرا بنگریم بتوان گفت که زبان عربی تا مرز مشخصی سبب پرباری(غنا) زبان فارسی هم شده است.برای نمونه بردن واژه ها به بابهای مختلف عربی و برداشت معانی (فارسی آن؟) مختلف سبب گستردگی پهنه ی زبانمان شده است.((واای خیلی تلاش کردم که از واژگان تازی بکار نیرم اما(فارسی آن؟؟) نشد!))) بدرود.

سورنا

درود بیکران بر شما باد[گل] در این جستار از تارنگار شما سود جسته ام. بدرود