هتل اوين!

رييس سازمان زندانها گفته که زندانهای ايران از سالمترين زندانها در سطح جهان است.

به نظر ميرسه برای رفع پاره ای از ابهامات از اين پس زندان ها هم دست به تبليقات گسترده بزنند. مثلآ در يک تيزر تلويزيونی زندان اوين را اينگونه تشريح کنند:

اوين...زيبا، جادار، مطمئن، پاستوريزه، استرليزه، سرما در گرما، گرما در سرما، سينمای خانگی، انتخابی مطمئن برای آينده خانواده شما!!

/ 1 نظر / 23 بازدید

salam be maa ham sar bezanin